Duur­de­re tien­rit­ten­kaart als je geen app hebt

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Opinie -

De ta­rie­ven van De Lijn gaan nog maar eens stij­gen van­af 1 februari. Dit is niet zo ver­won­der­lijk, want de le­vens­stan­daard wordt steeds duur­der en aan­pas­sin­gen zijn nu een­maal on­ver­mij­de­lijk. Zo gaat on­der meer de prijs van een tien­rit­ten­kaart naar 16 eu­ro, dus 1,6 eu­ro per rit. Wat niet zo over­dre­ven is, wa­re het niet dat de­zelf­de aan­koop via een app van je smartpho­ne of aan­ver­wan­ten op 15 eu­ro blijft. Ik ben een ge­pen­si­o­neer­de met een be­schei­den pen­si­oen en kan mij geen smartpho­ne of aan­ver­wan­te per­mit­te­ren. Ik kan dus de app om een goed­ko­pe­re tien­rit­ten­kaart aan te ko­pen niet ge­brui­ken. Word ik nu ge­straft om­dat ik een laag pen­si­oen heb of is dit dis­cri­mi­na­tie?

IVAN HOORELBEKE, VERREBROEK

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.