Prac­ti­cal Ma­gic

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Tv Op Dinsdag -

Sinds de dood van hun ou­ders wer­den Sal­ly en Gil­li­an Owens door hun ex­cen­trie­ke tan­tes op­ge­voed en in­ge­leid in de we­reld van de ma­gie. Niet ver­won­der­lijk, aan­ge­zien men in de clan heks wordt van moe­der op doch­ter en van tan­te op nicht. Er rust ech­ter een vloek op de fa­mi­lie: al­le man­nen waar­op de meis­jes ver­liefd wor­den, ster­ven on­ver­wachts... 7/10

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.