Blue Pla­net II

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Tv Op Dinsdag -

In de­ze eerste af­le­ve­ring rei­zen we van de war­me tro­pen naar de ijs­kou­de po­len. Over­al is le­ven te vin­den in de oce­a­nen, maar de ver­schil­len­de leef­we­rel­den bie­den ook heel wat ver­schil­len­de uit­da­gin­gen. In de tro­pen lij­ken de dol­fij­nen voor hun ple­zier op de gol­ven te sur­fen. Een ba­by­dol­fijn leert te­gen een spe­ci­fiek ko­raal te schur­ken om­dat dit me­di­ci­na­le ei­gen­schap­pen zou heb­ben.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.