Go­mor­ra

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Tv Op Dinsdag -

De clan van Sa­vas­ta­no staat on­der lei­ding van Pie­tro, ge­vreesd en ge­res­pec­teerd door ie­der­een en de in­vloed­rijk­ste per­soon in Na­pels. Hij ver­trouwt op zijn rech­ter­hand Ci­ro Di Mar­zio, die zijn le­ven voor Pie­tro zou ge­ven. Pie­tro's zoon Gen­ny is nog niet klaar om de lei­ding van zijn va­der over te ne­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.