Het jaar van de pit­bulls

De­ze we­reld­lei­ders strij­den om de macht in 2018

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - News -

De Chi­ne­zen zeg­gen dat 2018 het jaar van de hond wordt. Wij zet­ten in op pit­bulls als Vla­di­mir Poe­tin, Sil­vio Ber­lus­co­ni en Kim Jong-un. Om­dat zij voor con­tro­ver­se zul­len zor­gen, zul­len be­slis­sen over oor­log en vre­de, of nóg wat mach­ti­ger wor­den. Om­dat ze er ge­heid voor zul­len zor­gen dat 2018 een span­nend we­reld­jaar wordt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.