Ver­e­nig­de Sta­ten Op­pas­sen, Do­nald

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - News -

Meer Trump, meer tweets, meer ru­zie. Op ba­sis van af­ge­lo­pen jaar is het vei­lig te stel­len dat dat is wat Ame­ri­ka te wach­ten staat. En de rest van de we­reld dreigt er ook van te krij­gen. Zo zou Trump wel­eens die han­dels­oor­log met Chi­na kun­nen star­ten, te be­gin­nen met ho­ge ta­rie­ven op Chi­ne­se im­port. Maar The Do­nald moet ook op­pas­sen. Dit jaar kie­zen de Ame­ri­ka­nen een nieuw Huis van Af­ge­vaar­dig­den, en als de De­mo­cra­ten daar win­nen, staat de deur op een kier voor een af­zet­tings­pro­ce­du­re te­gen de pre­si­dent. En dan is er nog de groot­ste don­ke­re wolk bo­ven Trumps pre­si­dent­schap: het on­der­zoek van pit­bull Ro­bert Mu­el­ler naar zijn ban­den met Rus­land. Dat on­der­zoek kent dit jaar al­licht zijn ont­kno­ping.

DO­NALD TRUMP Ame­ri­kaan­se pre­si­dent “Ik ge­bruik so­ci­a­le me­dia niet om­dat ik dat wil, maar om­dat dat de eni­ge ma­nier is om de erg leu­gen­ach­ti­ge en on­fai­re ‘pers’, of fa­ke news me­dia, te om­zei­len.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.