Span­je Geen Ca­ta­laan­se on­af­han­ke­lijk­heid

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - News -

Een mil­jard eu­ro. Zo­veel heeft de Ca­ta­laan­se cri­sis de Spaan­se eco­no­mie tot nu ge­kost, zegt Spaans eco­no­mie­mi­nis­ter Luis de Guin­dos. Sinds het on­af­han­ke­lijk­heids­re­fe­ren­dum van 1 oktober zijn ook al 3.100 be­drij­ven weg­ge­gaan uit Ca­ta­lonië, op de vlucht voor on­ze­ker­heid. En 2018 lijkt niet met­een een op­los­sing te bie­den. De ver­kie­zin­gen van af­ge­lo­pen de­cem­ber heb­ben ge­toond dat Ca­ta­lonië fif­ty­fif­ty ver­deeld is pro en con­tra on­af­han­ke­lijk­heid. De kans dat die on­af­han­ke­lijk­heid er komt in 2018 is ui­terst klein. De par­tij­en die pro af­schei­ding zijn, heb­ben een meer­der­heid in het Ca­ta­laan­se par­le­ment, maar ze heb­ben het nu over het “tra­ge pad” naar on­af­han­ke­lijk­heid. Het is ook af­wach­ten wat het lot van de af­ge­zet­te pre­si­dent Car­les Puig­de­mont zal zijn. Hij zweert te­rug te ke­ren van zijn zelf­ge­ko­zen bal­ling­schap in ons land, maar dreigt in de cel te vlie­gen als hij op­nieuw voet op Spaan­se grond zet.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.