Kim aan de knop­pen

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - News -

De knop om een kern­kop te lan­ce­ren ligt al­tijd klaar op mijn bu­reau, zei de Noord­Ko­re­aan­se lei­der Kim Jong­un in zijn nieuw­jaars­toe­spraak. Daar­mee toont hij zich nu al dé drei­ging van 2018. Al noemt hij het zelf an­ders. “Dit is geen drei­ge­ment, dit is de re­a­li­teit”, zei hij na­dat hij ver­kon­dig­de dat de Ver­e­nig­de Sta­ten vol­le­dig bin­nen be­reik van zijn kern­wa­pen is. Dit jaar wordt be­slis­send in de Noor­dKo­re­aan­se kwes­tie. Of het loopt mis, of het loopt los. Erf­vij­and Zuid­Ko­rea is hoop­vol en denkt het twee­de. Daar gaan ze er­van uit dat Kims re­gime zal wil­len on­der­han­de­len. Noor­dKo­rea wil im­mers voor­al er­kend wor­den als nu­cle­ai­re macht, meer dan dat het die macht wil ge­brui­ken. Kim Jong­un hint­te in zijn speech ook in die rich­ting. “We moe­ten de be­vro­ren Noord­Zuidre­la­ties ont­dooi­en.”

KIM JONG­UN Noord­Ko­re­aan­se lei­der “Met on­ze kern­wa­pens kun­nen we de vol­le­di­ge Ver­e­nig­de Sta­ten be­rei­ken. De knop om te lan­ce­ren staat nog steeds op mijn bu­reau. Dat is de re­a­li­teit.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.