Merkel, maar zwak­ker

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - News -

Op het in­ter­na­ti­o­na­le po­li­tie­ke to­neel blijft ze een gro­te da­me, maar thuis is An­ge­la Merkel wat van haar plui­men ver­lo­ren. Ze gaat 2018 in zon­der dat ze een re­ge­rings­co­a­li­tie kon vor­men. De so­ci­aal­de­mo­cra­ti­sche SPD, die eerst niet wil­de, wil nu toch sa­men­gaan met haar CDU voor nog eens een gro­te co­a­li­tie. Merkel zal dit jaar dus aan haar vier­de ter­mijn als bonds­kan­se­lier kun­nen be­gin­nen, maar haar re­ge­ring zal zwak­ker staan dan voor­heen. Met als groot­ste op­po­si­tie­kracht het ex­treem­recht­se AfD. In Eu­ro­pa moet ze M&M he­le­maal op de rails zet­ten: Merkel en Macron, de Duits­Fran­se tan­dem die op­nieuw de mo­tor moet wor­den van een ver­zwakt Eu­ro­pa.

AN­GE­LA MERKEL Duit­se bonds­kan­se­lier “Ze­ven­en­twin­tig lid­sta­ten in Eu­ro­pa moe­ten aan­ge­moe­digd wor­den om een so­li­dai­re ge­meen­schap te vor­men. Dat wordt de door­slag­ge­ven­de kwes­tie.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.