Stan­ciu zet zin­nen op Spar­ta Praag

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport - (jug, dvd)

Dag één van de trans­fer­markt en de car­rou­sel bij Anderlecht draait al op vol­le toe­ren. Op­val­lend­ste nieuws: Spar­ta Praag deed Ni­co­lae Stan­ciu (24) een per­soon­lijk voor­stel. De Roe­meen is zijn si­tu­a­tie bij paars­wit zo beu dat hij qua­si smeekt om een ver­trek, maar paars­wit moet wel nog on­der­han­de­len met de Ts­je­chen. In prin­ci­pe gaat het om een ver­huur.

Ni­co­lae Stan­ciu is al zijn ver­trou­wen in Anderlecht kwijt. De laat­ste mat­chen was hij (zo­ge­zegd?) ge­bles­seerd, maar on­der Van­hae­ze­brou­ck zijn zijn speel­kan­sen ni­hil ge­wor­den. De Roe­meen­se bonds­coach Cos­min Con­tra gaf hem nog een ex­tra tik. “Als Stan­ciu en Chip­ciu niet meer spe­len, roep ik hen niet meer op”, klonk het. Daar­om wil Stan­ciu nu naar een club waar hij ze­ker speel­mi­nu­ten ver­za­melt. De he­le tijd werd hij aan het Turk­se Be­sik­tas ge­kop­peld dat hem wou le­nen voor 500.000 eu­ro met een aan­koop­op­tie van 9 mil­joen, maar de spe­ler ziet meer heil in Spar­ta Praag dat hem al een per­soon­lijk voor­stel deed. “Ja, ik wil naar Praag”, liet Stan­ciu op­te­ke­nen. “Ik wil er wer­ken met een top­coach als Stram­ac­ci­o­ni.” And­rea Stram­ac­ci­o­ni is de ex-coach van In­ter en Udi­ne­se, maar Stan­ciu wordt in de Ts­je­chi­sche hoofd­stad voor­al hoog in­ge­schat om­dat hij Spar­ta Praag in 2016 met Steaua Boe­ka­rest qua­si in zijn een­tje uit de Cham­pi­ons Le­a­gue­voor­ron­de knik­ker­de met drie heer­lij­ke goals. Stan­ciu is al­les­zins niet van plan om nog met Anderlecht op win­ter­sta­ge te gaan, maar Spar­ta moet nu met paars-wit on­der­han­de­len. Aan­ge­zien de Ts­je­chen niet zo ver­mo­gend zijn, pro­be­ren ze een huur te re­ge­len. Bij de num­mer vijf uit Ts­je­chië moet de man van 10 mil­joen ook on­be­twist ti­tu­la­ris wor­den en Anderlecht kan dan een nieu­we cre­a­tie­ve mid­den­vel­der (Mo­rio­ka?) zoe­ken. Het drei­ge­ment van Roe­meens bonds­coach Con­tra geldt ove­ri­gens ook voor Alex Chip­ciu. Die wil dus ook ver­trek­ken, maar mag van Anderlecht niet meer weg nu Na­jar weer out is. Zijn si­tu­a­tie ver­an­dert al­leen als paars-wit bij­voor­beeld Tho­mas Fo­ket aan­trekt.

Wie wel zo goed als weg zijn, zijn de ge­flop­te spits Ro­bert Be­ric en zijn col­le­ga Ham­di Har­ba­oui. Anderlecht be­reik­te met Saint-Eti­en­ne, de moe­der­club van Be­ric, bij­na een ak­koord om zijn éé­n­ja­ri­ge huur­con­tract te ver­bre­ken. Als dat rond is, sluit Be­ric aan op de win­ter­sta­ge van SaintE­ti­en­ne. Over Har­ba­oui heb­ben Anderlecht en Zul­te Wa­re­gem een ak­koord over een de­fi­ni­tie­ve trans­fer, maar de spe­ler moet nog zijn fi­at ge­ven. Paars-wit staat dus voor een zoek­tocht naar nieu­we aan­val­lers. Mo­ge­lijk schenkt KV Me­che­len er al een­tje te­rug. KV huurt Syl­vè­re Gan­vou­la, maar dat is geen suc­ces en al­le par­tij­en be­spre­ken nu een te­rug­keer.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.