Big Ben mag nog eens lui­den

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - News -

Met twaalf klok­sla­gen van de Big Ben is zon­dag­nacht in het cen­trum van Londen af­ge­teld tot het nieu­we jaar. De be­roem­de klok­ken­to­ren aan het Brit­se par­le­ment, die sinds augustus ge­res­tau­reerd wordt, werd tij­de­lijk weer in dienst ge­no­men voor Kerst­mis en nieuw­jaar. De or­ga­ni­sa­to­ren ver­koch­ten 100.000 tic­kets voor het 12 mi­nu­ten du­ren­de vuur­werk. Tien­dui­zen­den an­de­ren ver­za­mel­den op het na­bij­ge­le­gen Tra­fal­gar Squa­re. Na de ver­schil­len­de ter­reur­da­den die Groot­Brit­tan­nië on­langs heb­ben ge­trof­fen wer­den ook hier stren­ge vei­lig­heids­maat­re­ge­len ge­han­teerd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.