Op­nieuw ge­val­len van sek­su­e­le agres­sie in Duits­land

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - News -

In Keu­len en Ber­lijn zijn tij­dens de nieuw­jaars­vie­rin­gen ver­schil­len­de ver­dach­ten op­ge­pakt voor sek­su­e­le agres­sie. Bij de Bran­den­burg­se Poort in hart­je Ber­lijn zijn vol­gens Duit­se me­dia tien ze­den­de­lic­ten ge­re­gi­streerd en ze­ven man­nen aan­ge­hou­den. In Keu­len zou­den ne­gen vrou­wen een klacht heb­ben in­ge­diend en zijn drie ver­dach­ten op­ge­pakt. Twee jaar ge­le­den stond Duits­land nog in rep en roer om­dat op ou­de­jaars­nacht in Keu­len mas­saal vrou­wen wer­den aan­ge­rand.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.