“Soms moe­ten de spe­lers eens op hun plaats wor­den ge­zet”

Se­cre­ta­ris Marc Jans­sens blij met eerste ze­ge sinds 24 no­vem­ber

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport Regio -

KK Mal­le­Beer­se heeft na vier op­een­vol­gen­de ne­der­la­gen, waar­van drie in com­pe­ti­tie­ver­band en één in de Be­ker van Bel­gië, ein­de­lijk nog eens kun­nen win­nen. De noch­tans fel ge­han­di­cap­te Kem­pe­naars won­nen vrij­dag­avond bij staart­ploeg Eis­den met 2­3. “Het was be­lang­rijk om de­ze match te win­nen”, haal­de se­cre­ta­ris Marc Jans­sens op­ge­lucht adem.

Naast Kuij­laars (va­kan­tie) en Van Leeu­wen (ge­schorst) ver­loor Mal­leBeer­se in de aan­loop naar de wed­strijd ook nog Dah­ma­ni met au­to­pech. Toch liep het via twee doel­pun­ten van Lan­zi­o­t­ti en één van Ait Sa­lah 0-3 uit. De thuis­ploeg scoor­de in de laat­ste drie mi­nu­ten nog twee keer, maar Mal­le-Beer­se hield de voor­sprong vast.

“We speel­den goed ge­groe­peerd”, al­dus se­cre­ta­ris Marc Jans­sens van KK Mal­le-

Beer­se. “In de laat­ste mi­nu­ten werd het nog warm, maar Nils Her­thogs (die de ge­schors­te Van Leeu­wen in doel ver­ving,

red.) speel­de een heel goe­de match. Het was be­lang­rijk om de­ze match te win­nen, want nu moe­ten we niet di­rect ach­ter­om kij­ken.”

Be­te­re twee­de ron­de

In het klas­se­ment staat Mal­le-Beer­se nu op de ze­ven­de plaats met am­per drie pun­ten min­der dan de vier­de, maar ook met slechts één punt meer dan de ne­gen­de.

“Toch vind ik dat we een be­te­re twee­de ron­de moe­ten spe­len. We zijn sterk ge­noeg, maar soms wa­ren we er met ons hoofd niet bij. Voor de match te­gen Has­selt had­den we de kop­pen al eens bij me­kaar ge­sto­ken, want de men­ta­li­teit moest an­ders. Soms is het no­dig om de spe­lers eens op hun plaats te zet­ten.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.