SPOR­TIE­VE UIT­DA­GING

Steeds meer men­sen wa­gen zich aan maan­den­lan­ge voor­be­rei­ding op cal­va­rie­t­ocht van 42 ki­lo­me­ter

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - RE­POR­TA­GE -

Een ma­ra­thon lo­pen leek vroe­ger al­leen weg­ge­legd voor een paar ex­tre­me gek­ken. Maar voor steeds meer ge­wo­ne spor­tie­ve­lin­gen staat de­ze ul­tie­me hard­loop­uit­da­ging met stip op hun buc­ket­list. De­ze men­sen lik­ke­baar­den bij de ge­dach­te aan de maan­den­lan­ge voor­be­rei­ding, het ge­vecht met de gren­zen van hun men­ta­le weer­baar­heid en uit­ein­de­lijk de ein­de­lo­ze tocht rich­ting to­ta­le fy­sie­ke uit­put­ting. Want zo ko­men ze dich­ter bij hun gro­te doel: aan zich­zelf be­wij­zen dat wat eerst nog on­mo­ge­lijk leek, ooit ge­woon kan luk­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.