Nieu­we con­ces­sie ge­zocht

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - ECO­NO­MIE - PAUL VER­BRAE­KEN

Het Wa­se op­slag­be­drijf, ei­gen­dom van Vlaam­se fa­mi­li­a­le aan­deel­hou­ders, heeft zo’n 350 me­de­wer­kers op de be­taal­rol. 180 van hen wer­ken op de si­te in Kal­lo. Op het­zelf­de ter­rein heeft AD­PO ook het ei­gen trans­port­be­drijf AFC (60 werk­ne­mers). In sep­tem­ber 2014 leg­de AD­PO nog de eer­ste steen voor een twee­de tank­ter­mi­nal (LLH), vlak bij de Lief­kens­hoek­tun­nel en de Schel­de. Toen was het nog een woes­te­nij met de con­tou­ren van sok­kels voor op­slag­tanks, van­daag blijkt het ge­bied al vol­ge­bouwd. “On­ze laat­ste tanks daar wor­den ope­ra­ti­o­neel na de zo­mer”, al­dus di­rec­teur Guy Lens. Hij be­ves­tigt dat AD­PO uit­kijkt naar een nieu­we con­ces­sie om ver­der uit te brei­den. “Wij zijn ac­tief aan het zoe­ken. En wij blij­ven in het Ant­werp­se.”

FO­TO RR

De ADPO-si­te tus­sen de Steen­land­laan (voor­grond) en het Zui­de­lijk In­steek­dok in de Waas­land­ha­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.