Ki­ne­po­lis toont con­cert­film Nick Ca­ve

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOEN! - (id)

DO 12/04 | KI­NE­PO­LIS | ANT­WER­PEN | WWW.KI­NE­PO­LIS.BE

Ki­ne­po­lis toont don­der­dag op groot scherm Dis­tant Sky, de ver­fil­ming van een bui­ten­ge­woon en tri­om­fan­te­lijk con­cert dat Nick Ca­ve & the Bad Seeds in ok­to­ber 2017 speel­den in de Roy­al Are­na in Kopen­ha­gen. Naast hun ge­brui­ke­lij­ke re­per­toi­re speelt de groep werk uit Ca­ves jong­ste al­bum Ske­le­ton Tree. De be­wus­te tour­nee be­gon in ja­nu­a­ri 2017 in Au­stra­lië, voor­dat de groep door de Ver­e­nig­de Sta­ten trok en ein­dig­de in Eu­ro­pa, met ook een con­cert in het Sport­pa­leis. De­ze zo­mer spe­len Ca­ve & co. ook op Rock Werch­ter.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.