AGEN­DA

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOEN! - (evw)

SPRING FE­VER - len­te­vi­bes

Wat? Cock­tails, old­school hip­hop, r&b, funk en soul: wat wil een mens nog meer nu de len­te ein­de­lijk haar op­wach­ting maakt? Waar? Ca­fé au Lait, Ou­de beurs 8 Wan­neer? Za­ter­dag 7 april van­af 22u

Prijs? Gra­tis

PIN UP CLUB - nieuw in ‘t stad

Wat? Pin Up Club is een vro­lij­ke knip­oog naar de Ita­lo-dis­co en -hou­se die in de ja­ren 80 en 90 in clubs werd ge­draaid. Zin in een nacht­je nos­tal­gie, dan zit je hier goed. Waar? Cfou, Koe­poort­brug 4 Wan­neer? Za­ter­dag 7 april van­af 22u

Prijs? Gra­tis

PUNK & NEW WA­VE PAR­TY - Ra­dio Cen­traal Wat? “Kom vroeg, ver­trek laat en feest als­of de pla­neet ont­plof­fen gaat.” Geeft de­ze stads­zen­der een feest, dan is er slechts één ze­ker­heid: hier ka­pen maat­schap­pe­lijk on­aan­vaard­ba­re dj’s de draai­ta­fels. Waar? Ca­fé Stop, Sint-Jans­plein

19 Wan­neer? Za­ter­dag 7 april van­af 22u WOOD­POP - gay pop­mu­ziek par­ty

Wat? On­der het mot­to ‘pea­ce, lo­ve & pop­mu­sic’ or­ga­ni­seert Wood­pop fees­ten die zelfs de stijf­ste hark doen sha­ken. Denk Be­yon­cé, Ka­nye West, Ma­don­na, Ri­han­na en Mi­chael Jack­son en weet: dit wordt goed! Waar? Car­go Club, Lan­ge Schip­pers­ka­pel­straat 11-13 Wan­neer? Za­ter­dag 7 april van­af 23u

Prijs? 9 eu­ro vvk, 10 eu­ro kas­sa voor 00u,

13 eu­ro er­na

VUN­ZI­GE DEUN­TJES - wees snel

Wat? Zin in een avond­je sprin­gen in de lucht, schu­ren in het don­ker en dan­sen op de be­te­re hip­hop, r&b en dan­ce­hall: haast je dan om een tic­ket! Waar? Am­pe­re, Si­mons­straat 21 Wan­neer? Za­ter­dag 7 april van­af 23u

Prijs? 12 eu­ro vvk

DIS S FUNK - lang le­ve de funk

Wat? Ben je een lief­heb­ber van dis­co, soul en fun­ky be­ats? Dan weet je waar naar­toe. Waar? Bar Hel­der, Rijn­kaai 2 Wan­neer? Za­ter­dag 7 april van­af 23u

Prijs? Gra­tis voor 00u, 5 eu­ro er­na MO­TO­WN - en meer

Wat? De zwar­te sound van De­troit komt weer naar ’t stad. Dj’s en li­ve-ar­ties­ten bren­gen het bes­te van Mo­to­wn, The Sound of Phi­l­a­delp­hia en an­der lek­kers uit de ja­ren 60 en 70. Sfeer ge­ga­ran­deerd. Waar? Ikon Ant­werp, Straats­burg­dok Noord­kaai

3 Wan­neer? Zon­dag 8 april van­af 15u Prijs? 15 eu­ro vvk

SOI­RÉE JO­SEE - va­kan­tie-af­slui­ter

Wat? Het ge­zel­li­ge Ca­fé Jo­see zet het laat­ste week­end van de paas­va­kan­tie de bloe­men bui­ten met len­te­mu­ziek­jes, cock­tails en een lek­ke­re hap. Waar? Ca­fé Jo­see, Vos­straat

2 Wan­neer? Vrij­dag 13 april van­af 18u Prijs? Gra­tis

NACHT­BRA­KER - hou­se

Wat? Vier uur lang palmt de Am­ster­dam­mer Nacht­bra­ker Me­at­pack in met hou­se, deep­hou­se en dis­co die me­nig nacht­raaf de och­tend in moet lood­sen. Waar? Me­at­pack, Sam­ber­straat 40 Wan­neer? Vrij­dag 13 april van­af 23u

Prijs? 7,5 eu­ro vvk, 10 eu­ro kas­sa

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.