Loen­hout­se aan­ne­mer Ben Ga­gel­mans pronkt op ver­kies­ba­re plaats op lijst N-VA

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - NOORD - (vw) (jaa)

De Loen­hout­se on­der­ne­mer Ben Ga­gel­mans zal een van de top­plaat­sen be­kle­den op de kies­lijst van de plaat­se­lij­ke N-VA bij de ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen in ok­to­ber. Ga­gel­mans heeft zijn po­li­tie­ke am­bi­ties ken­baar ge­maakt. Hij zal een pro­mi­nen­te rol krij­gen op de lijst van N-VA. “Al ja­ren zet ik mij op ver­schil­len­de ma­nie­ren in voor de Loen­hout­se maat­schap­pij”, zegt Ga­gel­mans. “Ik vind dat nu de tijd is aan­ge­bro­ken om dat via de po­li­tiek te doen.”

Ga­gel­mans heeft al een suc­ces­vol­le car­ri­è­re als on­der­ne­mer ach­ter de rug. Hij is van oor­deel dat het niet ge­zond is dat een par­tij al veer­tig jaar aan de macht is en vindt dan ook dat het tijd is voor ver­an­de­ring. School De Win­gerd koos dit jaar Litt­le He­arts als goed doel. Sinds 2009 helpt Litt­le He­arts Cam­bod­jaan­se wees­kin­de­ren, maar ook de buurt­kin­de­ren rond­om een wees­huis. De ou­der­ver­e­ni­ging ver­kocht was­pods. Met de­ze knip­oog naar pro­pe­re was kre­gen ze 2.150 eu­ro bij­een voor een in­du­stri­ë­le was­ma­chi­ne.

FO­TO JAN AUMAN

FO­TO RR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.