Au­di­tie

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - BIN­NEN­LAND -

Jan Goet­ghe­beur komt niet on­be­sla­gen op het po­di­um. “Ik speel al sinds mijn 12 jaar in to­neel­kring Het Vaart­the­a­ter in Scho­ten. Mijn laat­ste rol was die van Lar­ry in Vero­ni­ca’s ka­mer. We spe­len zo­wel se­ri­eu­ze din­gen als ko­me­dies. Toen ik hoor­de dat mijn werk­ge­ver een mu­si­cal ging ma­ken, heb ik au­di­tie ge­daan. Bij Het Vaart­the­a­ter heb­ben we een ei­gen zaal­tje voor 89 man. De kans om te mo­gen op­tre­den in de

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.