Pa­bo opent ero­tiek­shops in Diest en Genk

Het Belang van Limburg - - Limburg - LW/CN

Ero­ti­ca­ke­ten Pa­bo opent za­ter­dag een win­kel in Diest en op 23 fe­bru­a­ri een shop in Genk. Het gaat om de eerste ves­ti­gin­gen van de ke­ten in de re­gio Lim­burg. Pa­bo heeft al zes win­kels in Oost- en West-Vlaan­de­ren, Ant­wer­pen en Brus­sel. Pa­bo maakt deel uit van het con­cern Be­a­te Uh­se, dat al 65 jaar in Duits­land be­staat. De win­kel­ke­ten biedt lin­ge­rie, ero­ti­sche lec­tuur, beau­ty-& wel­l­ness­pro­duc­ten en mas­sa­ge­mid­de­len aan. De ves­ti­ging in Diest komt in een leeg­staand pand op de Leu­vense­steen­weg, vlak­bij het kruis­punt met de Reu­straat. “Het wordt on­ze eerste win­kel met een nieu­we stijl”, zegt re­tail mar­ke­ting co­ör­di­na­tor Se­ron Brou­wer van Pa­bo. Het stads­be­stuur heeft geen ne­ga­tie­ve sig­na­len in ver­band met de komst van de zaak ge­re­gi­streerd. “Tiens, is dat een ero­ti­ca­zaak?”, re­a­geert bur­ge­mees­ter Jan Lau­rys (DDS). “We heb­ben he­le­maal geen re­ac­ties ont­van­gen. Ove­ri­gens be­paalt Eu­ro­pa dat we in­hou­de­lijk geen be­per­kin­gen mo­gen op­leg­gen.” Voor de ope­ning in Diest is za­ter­dag van 14 tot 18 uur sek­su­o­lo­ge Kaat Bol­len te gast, au­teur van de boe­ken ‘Het Schaam­haar­boek’ en ‘Het Bor­sten­boek’. Eind fe­bru­a­ri opent op de Has­sel­t­weg 230 in Genk een twee­de shop in de nieu­we stijl. Het gaat om de al­ler­eer­ste seks­shop in de voor­ma­li­ge mijn­ge­meen­te. Op­mer­ke­lijk is dat het fi­li­aal van start gaat vlak naast ‘Vö­ge­le’. Voor de­ge­nen die nu even met de wenk­brau­wen fron­sen: Vö­ge­le is een kle­ding­ke­ten.

“De win­kels van Pa­bo in Genk en Diest krij­gen een an­de­re stijl dan de be­staan­de shops”, zegt Se­ron Brou­wer van Pa­bo.

Fo­to Wim HENDRIX

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.