Lim­burg moet 660 mil­joen eu­ro in­ves­te­ren in ri­o­len

44 ge­meen­ten wach­ten lood­zwa­re in­ves­te­rin­gen

Het Belang van Limburg - - Voorzijde Pagina - Yves LAMBRIX

HAS­SELT - Om in or­de te zijn met de Eu­ro­pe­se wa­ter­richt­lijn in­za­ke zui­ver op­per­vlak­te- en grond­wa­ter moe­ten de 44 Lim­burg­se ge­meen­ten en in­ter­com­mu­na­le In­frax de ko­men­de tien jaar 660 mil­joen eu­ro in­ves­te­ren in 1.099 nieu­we ri­o­le­rings­pro­jec­ten.

Van­daag draai­en u en ik op voor die ri­o­le­rings­kos­ten. Dat ge­beurt via de ge­meen­te­lij­ke sa­ne­rings­bij­dra­ge in on­ze drink­wa­ter­f­ac­tuur. Van el­ke 100 eu­ro in die fac­tuur gaat nu al 34 eu­ro naar de­ze bij­dra­ge voor af­voer van af­val­wa­ter via ri­o­len. Op die ma­nier hoest­ten ge­zin­nen en be­drij­ven vo­rig jaar 387 mil­joen eu­ro ge­meen­te­lij­ke sa­ne­rings­bij­dra­gen op. Hoe­wel er ook Vlaam­se ri­o­le­rings­sub­si­dies wor­den uit­ge­trok­ken, blijft dit be­drag on­vol­doen­de om het no­di­ge in­ves­te­rings­tem­po van 520 mil­joen eu­ro per jaar voor Vlaan­de­ren te fi­nan­cie­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.