Yoe­ri Mar­tens - Keu­ken

“Dank­zij lek­ker eten re­cu­pe­re­ren de pa­ti­ën­ten snel­ler”

Het Belang van Limburg - - Hbvlplus -

El­ke dag ma­ken keu­ken­baas Yoe­ri Mar­tens en zijn team tus­sen de 200 en 250 war­me maal­tij­den voor de pa­ti­ën­ten. “We zijn met 19 men­sen die in­staan voor het eten, drie keer per dag”, zegt de Maas­ei­ke­naar met de glim­lach. Zijn ogen schit­te­ren even hard als de nieu­we keu­ken waar­in hij aan de slag gaat. “Ik droom hier al ja­ren van. Het is geen leu­gen als ik ver­tel dat we in Maaseik en Bree met soms pre­his­to­risch, twee­de­hands ma­te­ri­aal in een be­perk­te ruim­te werk­ten. Le­ve­ran­ciers die vroe­ger bij ons bin­nen­stap­ten en het for­nuis za­gen, schrok­ken wel eens, maar nu gaan ze gro­te ogen trek­ken. Ik grap ooit dat ik hier sinds mijn start ne­gen jaar ge­le­den voor aan het spa­ren ben.” Voor al­les is er een apar­te ruim­te. “De vaat­was, keu­ken, ge­koel­de ruim­te, voor de bo­ter­ham­men... We zijn nu al­les aan het in­stal­le­ren zo­dat de op­stel­ling klopt voor ons en dan gaan we hier met ple­zier aan de slag.”

Zijn groot­ste wens? “De men­sen la­ten smul­len. Dank­zij lek­ker eten re­cu­pe­re­ren de pa­ti­ën­ten snel­ler. Is het goed, dan eten ze hun bord leeg. Dat stre­ven we na”, al­dus Yoe­ri. In het zie­ken­huis is ook een bras­se­rie voor de be­zoe­kers aan­we­zig. De uit­ba­ting wordt ver­zorgd door de men­sen die ook de

bras­se­rie van het ZOL in Genk doen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.