“Ik blijf neu­traal”

Het Belang van Limburg - - Sport - Gun­ter SCHOOFS

Casper De Nor­re is straks de eni­ge Lim­bur­ger bij STVV. In zijn fa­mi­li­een vrien­den­kring heerst dan nog al­ge­me­ne ver­deeld­heid van­avond op Stayen. “Ik heb in to­taal 16 tic­kets moe­ten ver­de­len. Ik denk 10 voor STVV-sup­por­ters, 6 voor Gen­kies”, al­dus De Nor­re, die zelfs trou­we fan opa Ed­dy niet he­le­maal naar STVV-kant krijgt. Her­kenaar Casper De Nor­re werd af­ge­lo­pen week be­stookt met aan­vra­gen door fa­mi­lie en vrien­den. Al­le­maal wil­den ze er­bij zijn in de Lim­burg­se der­by. “Ik heb in to­taal 16 tic­kets ver­deeld”, wist Casper te ver­tel­len na de laat­ste trai­ning. “Maar die 16 men­sen zijn lang niet al­le­maal STVV-fan. Laat ons zeg­gen dat de ver­hou­ding 10 te­gen­over 6 is. Ach, we zul­len za­ter­dag­avond wel zien wie aan het lang­ste eind trekt, ik pro­beer er al­le­maal niet te veel over na te den­ken. Ik laat me niet op­jut­ten. Niet door vrien­den, niet door fa­mi­lie.”

Opa fan van Genk

Strafst van al is dat Ed­dy De Nor­re, de opa van Casper zelfs niet vol­uit het kamp van de Ka­na­ries kiest.

De­ze week stond Ed­dy nog in de Lu­mi­nus Are­na als win­naar van de wed­strijd rond de ver­kie­zing van de HBVL-Spe­ler van de Maand au­gus­tus voor … KRC Genk. Ed­dy De Nor­re voor­spel­de dat Sie­be Schrij­vers win­naar zou wor­den bij KRC en zat het dichtst in de buurt met de schif­tings­vraag. Wat maak­te dat de opa van De Nor­re de trofee mocht gaan over­han­di­gen aan Sie­be Schrij­vers.

“Ik volg Casper sinds zijn acht­ste op de voet en hij heeft vijf jaar voor KRC ge­voet­bald. Ik ken Schrij­vers dus ook heel goed”, al­dus opa De Nor­re. “Ik krijg al­le nieuws­brie­ven nog van de clubs waar Casper ooit speel­de. Op die ma­nier kwam ik via Genk aan jul­lie wed­strijd­for­mu­lier en ik won zo­waar. Dat ik dus KRC Genk­fan ben? Niet he­le­maal juist. Dat ik een STVV-sjaal zal dra­gen za­ter­dag­avond? Ook niet. Weet je, ik stel me ge­woon zo neu­traal mo­ge­lijk op, dat lijkt me de bes­te keu­ze.”

X

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.