Ky­r­gi­os blijft aan­dach­tig

Het Belang van Limburg - - Sport -

Ste­ve Dar­cis deed wat hij kon en hield Nick Ky­r­gi­os, de Au­stra­li­sche num­mer één, drie en een half uur aan de praat. Maar he­laas voor de Bel­gen kon het en­fant ter­ri­ble zich op­val­lend goed in be­dwang hou­den. Het duur­de am­per vijf spel­le­tjes en het spel zat noch­tans al een eer­ste keer op de wa­gen. Ky­r­gi­os vroeg een boe­te om­dat het pu­bliek zich on­spor­tief ge­droeg. Boe­ge­roep aan al­le kan­ten. In dat soort vij­an­di­ge om­ge­ving kan het twee kan­ten op met Ky­r­gi­os, Of de stop­pen slaan door en hij be­gint te vloe­ken en laat de wed­strijd schie­ten. Of hij to­vert met zijn rac­ket, de re­den waar­om hij te­gen de Gro­te Drie Djoko­vic, Fe­de­rer en Na­dal al won.

Lley­ton He­witt, de Au­stra­li­sche cap­tain, is één van de wei­ni­gen die Ky­r­gi­os bij de les kan hou­den. Ook gis­te­ren, al verg­de dat wel een hoop pep­talk. Maar als Ky­r­gi­os zich wel voor er­gens kan mo­ti­ve­ren, dan voor de Da­vis Cup. Ky­r­gi­os, num­mer 20 van de we­reld maar in­trin­siek top 5 waard, had Dar­cis (ATP 77) ge­waar­schuwd: “I’m gon­na play big and ser­ve big.” Met tor­pe­do’s tot 227 (!) ki­lo­me­ter per uur fu­sil­leer­de hij bij­wij­len Dar­cis. Maar die – er­va­ring zat – va­ri­eer­de goed, haal­de de snel­heids­dui­vel Ky­r­gi­os goed uit zijn rit­me en dwong een vijf­set­ter af. Maar Ky­r­gi­os bleef zich keu­rig ge­dra­gen en maak­te het af. De Bel­gi­sche ka­pi­tein Johan Van Her­ck: “Dit is hard, maar we we­ten dat we geen ca­deaus krij­gen. Maar ik ge­loof nog al­tijd in de fi­na­le.”

Gis­te­ren: Van­daag van­af 15.00 uur:

De Greef/Be­mel­mans-Peers/Thomp­son

Zon­dag van­af 14.00 uur: Gof­fin-Ky­r­gi­os; Dar­cis-Mill­man De op­stel­lin­gen kun­nen nog wij­zi­gen.

Gis­te­ren:Pouil­le-La­jo­vic

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.