Jo­nass op zucht van eer­ste we­reld­ti­tel

Het Belang van Limburg - - Sport -

Dit week­end staat in

Vil­lars-sousE­cot de laat­ste Gro­te

Prijs van

2018 op het pro­gram­ma.

In de MXGP kroon­de An­to­nio Cairo­li zich af­ge­lo­pen zon­dag voor de ne­gen­de keer tot we­reld­kam­pi­oen, waar­door er in Frank­rijk al­leen maar de GP-ze­ge op het spel staat. Her­lings wil er na zijn over­win­nin­gen in Ame­ri­ka en Ne­der­land een hat­trick van ma­ken, ter­wijl Cairo­li nog een or­gel­punt wil plaat­sen op zijn fan­tas­tisch sei­zoen.

Toch staat er in Frank­rijk nog een we­reld­ti­tel op het spel. Twee zelfs. In de MX2 moet Pauls Jo­nass (foto) al straf­fe sto­ten uit­ha­len om nog naast de hoofd­prijs te grij­pen. De Let, die in Neeroe­te­ren woont, start met 41 pun­ten voor­sprong op Je­re­my See­wer aan de laat­ste Gro­te Prijs. Ne­gen punt­jes, of­te­wel een twaalf­de plaats in een reeks, vol­staan voor Jo­nass om zijn eer­ste we­reld­ti­tel te pak­ken. Bij de vrou­wen is de strijd een pak span­nen­der. Met zijn vie­ren staan ze op een zak­doek: 1. Van De Ven 193, 2. Duncan 191, 3. Lan­cel­ot 190 en 4. Fon­ta­ne­si 188. Vuur­werk ge­ga­ran­deerd dus.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.