“Hard te­gen on­zacht”

Het Belang van Limburg - - Sport -

Za­ter­dag­avond (20.30 uur) staat er in twee­de divisie bij de da­mes de Lim­burg­se der­by Ki­vo­la Riemst - Jara­co As B op het pro­gram­ma. Vo­rig sei­zoen le­ver­de de der­by twee span­nen­de wed­strij­den op, waar­in As aan het lang­ste eind trok. “Het zal op­nieuw hard te­gen on­zacht wor­den, maar dit keer wil­len we de pun­ten in Riemst hou­den”, zegt Ki­vo­la-ka­pi­tein Gi­na Dec­kers.

Riemst doet het dit sei­zoen met een wat min­der er­va­ren ploeg dan vo­rig jaar. Er kwa­men heel wat jon­ge speel­sters bij. “En dat maakt het al­tijd wat moei­lij­ker op vlak van au­to­ma­tis­men”, zegt Gi­na Dec­kers, ka­pi­tein van Riemst. “Maar we ken­den een goe­de voor­be­rei­ding, waar­in we hard werk­ten op dat sa­men­spel. De groep is gre­tig. On­ze slo­gan is niet voor niets: geef niet op. We wil­len al­tijd vech­ten voor elk punt.”

Dat zal ook no­dig zijn za­ter­dag in de eer­ste com­pe­ti­tie­wed­strijd te­gen As. “Die der­by's le­ve­ren al­tijd leu­ke wed­strij­den op”, al­dus Dec­kers. “Het zijn twee ploe­gen die aan el­kaar ge­waagd zijn. Het zal op­nieuw hard te­gen on­zacht wor­den. Wij ver­sterk­ten on­ze ploeg, maar As ook. Ik ver­wacht dus een span­nen­de wed­strijd, die we kost wat kost wil­len win­nen voor ei­gen pu­bliek. We wil­len ons dit sei­zoen met de be­te­re ploe­gen me­ten, maar rond plaats ze­ven ein­di­gen zou al mooi zijn.”

X

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.