Na ne­gen­tien jaar weer raak

Lo­de Vis­schers pakt na­ti­o­na­le over­win­ning uit Châ­teau­roux

Het Belang van Limburg - - Sport - Jos THOMASSEN

Ne­gen­tien jaar heeft Lo­de Vis­schers op zijn twee­de na­ti­o­na­le ze­ge moe­ten wach­ten. De al­ler­laat­ste kans dit sei­zoen was raak. ‘Min­ne’, ge­noemd naar zijn klein­doch­ter, klas­seer­de zich als snel­ste jon­ge duif van heel Bel­gië (12.345 dui­ven). “Ik had nog een wens: nog eens een na­ti­o­na­le wed­strijd win­nen”, ge­niet de Maas­me­che­laar nog na.

Min­ne is in­tus­sen al ver­kocht. Maar ik mag er nog een kop­pel jon­ge dui­ven uit kwe­ken

“Ik ben voor­al blij voor mijn klein­doch­ter Min­ne. Pa­ke, wan­neer ko­men we nog eens in de krant, vroeg ze me meer­maals. Het zal niet voor dit jaar zijn, troost­te ik tel­kens. En nu dit. Van­daar dat ik de win­na­res ook Min­ne heb ge­doopt.”

Min­ne is in­tus­sen al ver­kocht. “Sa­men met haar ou­ders. Maar ik mag er nog een kop­pel jon­ge dui­ven uit kwe­ken”, zegt Lo­de, die nog steeds als Vis­schers en zoon op de ran­kings staat.

In 1998 won Lo­de de na­ti­o­na­le vlucht uit Ar­gen­ton. “Zo­lang heb ik moe­ten wach­ten, maar het is het waard ge­weest.”

Kei­zer

In­tus­sen heeft de Maas­me­che­laar naast zijn twee na­ti­o­nals ook twee se­mi-na­ti­o­nals, ne­gen zo­na­le en 21 pro­vin­ci­a­le ze­ges op zijn pal­ma­res bij­ge­schre­ven. Twee jaar ge­le­den kroon­de hij zich tot kei­zer bij Olijf­tak Maaseik.

“Ik had al ze­ker drie keer op in­ter­net ge­ke­ken of er nog geen mel­din­gen wa­ren. Op­eens stond er ie­mand met een snel­heid van 1.477m/min. In­dien ik bin­nen de

Lo­de VIS­SCHERS tien mi­nu­ten iets thuis krijg, klop ik die”, ver­kon­dig­de Vis­schers aan de vas­te let­ters. “En op­eens, boetsch, kwam daar iets aan­ge­vlo­gen. Ze heeft ook nog wat op het dak ge­ze­ten. Dan klopt je hart met­een wat snel­ler. Nor­maal sta ik niet op van mijn bank, maar nu ging ik met­een dich­ter­bij. Na de biep in­for­meer­de ik met­een naar de snel­heid. Dat is vroeg, hoor ik me nog zeg­gen. Ze kwa­men me al te­gen met de klok om con­tro­le te lo­pen.”

De rest is ge­schie­de­nis. En daar­in staat ge­schre­ven dat Vis­schers en zoon de laat­ste Châ­teau­roux van het sei­zoen 2018 met ver­ve won.

FOTO JTH

Klein­kin­de­ren Rens en Min­ne po­se­ren fier met ‘pa­ke’ Lo­de Vis­schers.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.