“Even hard ge­vlo­gen als eer­ste na­ti­o­naal”

Het Belang van Limburg - - Sport -

Jean - Jo­h­ny - Beckers (foto) heeft zijn der­de pro­vin­ci­a­le ze­ge beet. Een dui­vin, die an­der­hal­ve week tus­sen de dui­vers zat op­ge­slo­ten, be­zorg­de de naar La­na­ken uit­ge­we­ken Maas­me­che­laar op de vlucht voor jon­ge dui­ven uit Ar­gen­ton zijn zo­veel­ste suc­ces. “Dat duif­je heeft even hard ge­vlo­gen als de eer­ste na­ti­o­naal”, meent de An­der­lecht-sup­por­ter, die vijf­tig mi­nu­ten op zijn num­mer twee moest wach­ten, maar toch een vijf op acht boek­te op het pro­vin­ci­aal re­sul­taat. De af­ge­lo­pen drie jaar speel­de Jo­h­ny hard met de jon­ge dui­ven. “Ik heb drie fan­tas­ti­sche ja­ren ach­ter de rug”, geeft de Maas­lan­der toe. “In 2016 was ik kam­pi­oen hal­ve fond en fond. Met de ou­de dui­ven was het min­der dit jaar, maar ik laat toch ge­mid­deld vijf­tig tot zes­tig pro­cent prij­zen op­te­ke­nen.” De win­na­res leg­de een half uur na thuis­komst uit Bour­ges een ei­tje.

“Ik heb haar toen al­leen tus­sen de dui­vers ge­la­ten. Ze train­de goed en ik gooi­de ze tus­sen­door nog eens mee op Chi­may. Plots zag Ber Du­bois iets bin­nen vlie­gen. Ze had niet eens de plaat ge­raakt, zo­dat het con­tro­le­sys­teem niet re­a­geer­de. Ik heb ze­ker twee mi­nu­ten ver­lo­ren. Uit­ein­de­lijk was het nog vol­doen­de voor de pro­vin­ci­a­le bloe­men en een acht­ste no­te­ring na­ti­o­naal (te­gen 21.915 dui­ven, nvdr.).” Na Châ­teau­roux en Gien is de­ze Ar­gen­ton de der­de pro­vin­ci­a­le ze­ge voor de­ze klei­ne­re La­na­ken­se lief­heb­ber.

“Ik heb ook nog een twee­de Bri­ve en Mar­seil­le staan”, weet Jo­h­ny. “Op die Mar­seil­le won ik wel re­gi­o­naal en was ik der­de na­ti­o­naal.”

Met dui­ven van de vrien­den Alex Vlug­gen (Neer­ha­ren) en Ge­broe­ders Vu­ers­taak (La­na­ken) en van voor­ma­lig Ford­werk­mak­ker Ro­ger Si­mons (Heus­den) is Jo­h­ny ge­wa­pend om een ver­volg te brei­en aan dit suc­ces.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.