Pal­ma­res­sen Lim­burg­se fond­club

Het Belang van Limburg - - Sport -

De pal­ma­res­sen van 2017 van de Lim­burg­se Fond­mar­ta­hon, de Eu­re­gio als de kampioenen van de Lim­burg­se Fond­club wer­den op­ge­steld en kun­nen via de dui­ven­pers ge­raad­pleegd wor­den. Klach­ten die­nen - schrif­te­lijk - ten laat­ste de­ze dins­dag over­ge­maakt te wor­den aan Ro­ger Bos (dui­ven@sky­net.be). In­tus­sen wordt her en der ge­mord om­dat de na­ti­o­na­le bond last mi­nu­te wij­zi­gin­gen heeft door­ge­voerd aan de cri­te­ria van de na­ti­o­na­le kam­pi­oen­schap­pen en dit slechts 17 (!) da­gen voor slui­tings­da­tum.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.