Ver­zen­dings­dienst past op­haal­rou­tes aan

Het Belang van Limburg - - Sport -

Het dui­ven­sei­zoen loopt op haar laat­ste be­nen en tal van maat­schap­pij­en heb­ben hun deu­ren ge­slo­ten voor dit jaar. De Lim­burg­se Ver­zen­dings­dienst laat we­ten dat de op­haal­rou­tes voor de twee laat­ste vluch­ten uit Chi­may ge­wij­zigd wor­den en dit voor de der­tien lo­ka­len die nog in­man­den. Men start om 19 uur aan het eer­ste lo­kaal. Rou­te A: As, Op­g­lab­beek, Gr­uit­ro­de, Dil­sen, Maaseik, Bree, Bocholt, Peer, Meeu­wen. Rou­te B: Hout­ha­len, Zol­der, St. Trui­den, Genk.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.