‘Match­win­naar’ Maxi­me Cos­se wil stunt in Dender her­ha­len

Het Belang van Limburg - - Sport -

Na drie wed­strij­den schor­sing is Maxi­me Cos­se er in Dender, waar hij vo­rig sei­zoen nog match­win­naar was (1-2 ze­ge), weer bij. “Fijn als we die stunt nu zou­den kun­nen her­ha­len”, hoopt Cos­se. Na een glans­rijk sei­zoen als top­schut­ter, met 20 doel­pun­ten, bij der­de­klas­ser Tie­nen, raak­te Cos­se al in 2015 bij Pa­tro. “De voor­bije ja­ren kwam ik om­wil­le van al­ler­lei re­de­nen niet aan een vol­le­dig sei­zoen voet­bal­len toe. Toen voor­zit­ter Ste­vens me naar Eis­den haal­de, moest ik, na een af­ge­spron­gen trans­fer in Po­len, wach­ten tot ja­nu­a­ri 2016 voor­dat ik speel­ge­rech­tigd was. Jam­mer ge­noeg was trai­ner Brn­cic toen net ver­trok­ken en klik­te het na­dien niet met op­vol­ger Clae­sen. Ook met trai­ner Broeckx, die uit de­zelf­de tech­ni­sche staf kwam, bo­ter­de het niet. Het was coach Bre­poels die me te­rug ver­trou­wen gaf. Ge­voel dat hui­dig trai­ner Bof­fin nog aan­sterk­te waar­door ik vo­rig sei­zoen toch nog af­sloot met 7 tref­fers in 15 wed­strij­den”, blikt Cos­se (25) te­vre­den te­rug.

Ou­der­doms­de­ken

“Ik test­te even in En­ge­land maar die trans­fer ging niet door. Ik wil me nu com­pleet op Pa­tro fo­cus­sen en sta te po­pe­len om weer te spe­len”, stelt Cos­se, on­der­tus­sen de ou­der­doms­de­ken van Pa­tro. “Kan snel gaan (lacht). On­ze ploeg is jong ja, maar wel met mo­ge­lijk­he­den op kor­te ter­mijn. In Knok­ke pak­ten we bij­na de drie pun­ten en te­gen ti­tel­kan­di­daat Lom­mel hiel­den we toch ook 45 mi­nu­ten stand. We moe­ten nu met het vol­le ver­trou­wen ver­der.”

FOTO DICK DEMEY

Maxi­me Cos­se.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.