Uit­ba­ter nacht­win­kel jaagt ge­wa­pen­de over­val­ler weg

Het Belang van Limburg - - Uit Uw Gemeente - Jo­zef CROUGHS

Een over­val­ler is woens­dag­nacht rond 1 uur nacht­win­kel ‘Ta­nu en Ki­ran’ op de Tien­se­steen­weg in Sint-Trui­den bin­nen­ge­val­len. Zaak­voer­der Man­jin­der Singh bleef koel­bloe­dig. “Toen hij zijn re­vol­ver voor de twee­de maal laad­de, wist ik dat die nep was”, zegt hij. De da­der vlucht­te zon­der buit weg. “Ik had net mijn kas­boek in­ge­vuld met de dag­in­kom­sten toen er plots een man bin­nen­kwam met een vuur­wa­pen in de hand”, ver­telt zaak­voer­der Man­jin­der Singh. In per­fect Ne­der­lands schreeuw­de hij dat ik al het geld uit de kas­sa in een plas­tic zak moest stop­pen en af­ge­ven. Ik had met­een het ge­voel dat ik de over­val­ler ken­de. Hij was al va­ker sa­men met een vrien­din in de win­kel ge­weest om iets te ko­pen. Ik zei dus te­gen hem: ‘ik ken u, gij zijt al va­ker in de win­kel ge­weest’. Maar hij ont­ken­de. Plots stond hij langs mij ach­ter de toon­bank en laad­de hij zijn vuur­wa­pen. ‘Het geld’, schreeuw­de hij, ter­wijl hij dat wa­pen te­gen mijn hoofd duw­de. Ik vroeg hem of het grap was. Ik had het nog maar net uit­ge­spro­ken of hij laad­de zijn vuur­wa­pen op­nieuw. Toen wist ik dat het een nep­wa­pen was. Ik her­haal­de dat ik hem ken­de en dat hij soms ook een hond­je bij­had. Ik zei hem ook dat zijn wa­pen nep was. Daar­na dreig­de ik er­mee de po­li­tie te bel­len. Hij ont­ken­de nog dat ik hem zou ken­nen. Uit colè­re sloeg hij op de kas­sa en dan liep hij weg. Ik ben hem nog ge­volgd tot in de Mo­len­straat, maar daar was ik zijn spoor kwijt”, doet Man­jin­der het ver­haal.

De zaak­voer­der haal­de de po­li­tie er­bij en kon een per­fec­te per­soons­be­schrij­ving ge­ven. De lo­ka­le re­cher­che is een on­der­zoek ge­start.

Plots stond hij langs mij ach­ter de toon­bank en laad­de hij zijn vuur­wa­pen. ‘Het geld’, schreeuw­de hij Man­jin­der SINGH

Zaak­voer­der

FOTO JCR

“Toen hij voor de twee­de maal zijn re­vol­ver laad­de, wist ik dat die nep was”, zegt Man­jin­der Singh.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.