Loi maakt co­me­back na sleu­tel­been­breuk

Het Belang van Limburg - - Sport - Jürgen SCHROOTEN

Vijf we­ken na zijn ho­r­or­crash in Mi­sa­no, waar hij een sleu­tel­been­breuk aan over­hield, staat Li­vio Loi in Ja­pan weer aan de start van de Mo­to3. “Mijn con­tract loopt af, ik moet me dus to­nen met het oog op 2018”, be­seft de 20-ja­ri­ge Helch­te­ren­aar. Flash­back naar 9 sep­tem­ber. Op het ein­de van de kwa­lif­ca­tie van de Mo­to3 in Mi­sa­no schuift Ro­dri­go on­der­uit. Loi kan de mo­tor van de Ar­gen­tijn niet meer ont­wij­ken, wordt me­ters hoog in de lucht ge­ka­ta­pul­teerd en komt kei­hard neer. Als bij won­der komt The Sni­per er met een sleu­tel­been­breuk van­af.

Na een ope­ar­tie en vijf we­ken re­va­li­da­tie maakt de Limburger dit week­end zijn co­me­back in Mo­te­gi. “Ik heb el­ke dag bij de ki­né ge­ze­ten en kei­hard ge­werkt”, zegt Loi. “Mijn schou­der voelt soms wel raar aan om­dat er nog een plaat in zit, maar pijn heb ik niet meer. Mijn sleu­tel­been is al voor 90% ge­ne­zen. Ik ga er dan ook van­uit dat ik vol­uit kan gaan.”

Ron­d­ere­cord

Gis­te­ren moest Loi in Mo­te­gi wel nog een me­di­sche con­tro­le on­der­gaan. Een for­ma­li­teit. De dok­ter zet­te het licht met­een op groen. “Ik heb in die vijf we­ken niet meer met mijn Mo­to3-ma­chi­ne ge­re­den, wel met een kartbi­ke. En dat ging heel goed. Ik heb in Kie­wit zelfs het ron­d­ere­cord ver­be­terd (lacht). Al krijg je op zo’n kartbi­ke na­tuur­lijk een pak min­der druk te ver­wer­ken.”

De bles­su­re kon voor Loi op geen slech­ter mo­ment val­len. De Helch­te­ren­aar had na een moei­za­me WK-start ein­de­lijk zijn draai ge­von­den en streed vol­op mee voor het po­di­um. “En dan ge­beur­de die crash. Echt klo­te”, zucht hij. “Ik mis­te twee GP’s, waar­door ik me niet kon to­nen.” En zich to­nen, dat is pre­cies wat Loi nu moet doen. Zijn con­tract bij Le­o­pard Ra­cing loopt eind dit jaar im­mers af. “Goe­de re­sul­ta­ten zijn dus wel­kom met het oog op 2018”, be­seft Loi. “Te be­gin­nen dit week­end. Ik rij graag in Mo­te­gi. Ik wil hier knal­len!”

FOTO FA­CE­BOOK

Loi heeft zijn mo­tor dui­de­lijk ge­mist.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.