Mi­che­lan­ge­lo Amen­do­la (16) maakt droom in For­mu­le 4 waar

Het Belang van Limburg - - De Buurtkrant - Chris NELIS

Mi­che­lan­ge­lo haalt top­snel­he­den van 255 km/uur met zijn For­mu­le 4-bo­li­de. Zes­tien jaar en al een le­vens­droom re­a­li­se­ren. Slechts wei­ni­gen kun­nen dat zeg­gen. Mi­che­lan­ge­lo Amen­do­la uit Genk is er één van. En wel door zijn se­lec­tie voor het For­mu­le 4-kam­pi­oen­schap. “Ja, dit is de weg naar For­mu­le 1”, zegt de jon­ge ra­ce­pi­loot. “Maar For­mu­le 4 is toch dat­ge­ne wat ik al­tijd dol­graag heb wil­len doen.” Het be­gon voor Mi­che­lan­ge­lo al­le­maal tij­dens een uit­stap­je naar het in­door kar­ting­cir­cuit van Maas­me­che­len. “Daar heb ik kar­ting le­ren ken­nen”, zegt Mi­che­lan­ge­lo. “Mijn oom had me in­ge­schre­ven om wed­strij­den te rij­den. Maar ze za­gen me daar niet graag ko­men. Ik zou te ris­kan­te in­haal­ma­noeu­vres uit­voe­ren. Dat heeft mij er toe aan­ge­zet om naar het kar­ting­cir­cuit van Genk te ver­hui­zen. Daar was ik wel wel­kom. Ik had de drang om steeds snel­ler te rij­den en deed dat ook in com­pe­ti­tie.”

255 km per uur

En dat is ook Koen Lem­mens van Kar­ting Genk niet ont­gaan. “Via Koen ben ik in de MRF-chal­len­ge te­recht­ge­ko­men”, knikt Mi­che­lan­ge­lo. “Zo kreeg ik een For­mu­le 4-wa­gen ter be­schik­king. Een twee li­ter bo­li­de van 225 pk met een top­snel­heid van 255 ki­lo­me­ter per uur. Zeg maar een For­mu­le 1-wa­gen in het klein. Het is een be­lang­rij­ke op­stap naar de For­mu­le 1. Toch is mijn kin­der­droom al uit­ge­ko­men door te mo­gen rij­den met For­mu­le 4-au­to’s.” Mi­che­lan­ge­lo is in­mid­dels uit­ge­groeid tot een veel­be­lo­vend ta­lent. Zijn moe­der is er iets min­der ge­rust in. “Ik rij heel snel, maar wel voor­zich­tig”, ver­ze­kert Mi­che­lan­ge­lo. “Mijn sterk­te is ge­bruik ma­ken van de ope­nin­gen die mijn te­gen­stan­ders la­ten. Ik gooi mij in het klein­ste gaat­je.”

On­langs werd Mi­che­lan­ge­lo ge­hul­digd tij­dens een ga­la-avond met de voor­stel­ling van zijn For­mu­le 4-wa­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.