Po­li­tie ver­klapt geen lo­ca­ties flits­ma­ra­thon

On­danks vraag van po­li­tie­or­ga­ni­sa­tie

Het Belang van Limburg - - Nieuws - Ma­rij WYERS

LA­NA­KEN - Mor­gen­vroeg om 6 uur start een nieu­we flits­ma­ra­thon in ons land. Ook Limburgse po­li­tie­korp­sen heb­ben al la­ten we­ten dat ze met de mo­bie­le snel­heids­me­ter langs de we­gen post­vat­ten. De lo­ca­ties wor­den niet op voor­hand aan­ge­kon­digd. Ook al had po­li­tie­or­ga­ni­sa­tie TISPOL hier­om ge­vraagd. “Sinds de aan­sla­gen en de ter­reurdrei­ging pri­meert de vei­lig­heid van on­ze man­schap­pen en hou­den we de lo­ca­ties ge­heim”, zegt de woord­voer­ster van de fe­de­ra­le po­li­tie.

Het ri­si­co om ge­flitst te wor­den loert in el­ke straat, op elk mo­ment van de dag en het he­le jaar rond. Maar de pak­kans is van­af mor­gen 6 uur nog een stuk ho­ger. Dan trek­ken po­li­tie­ploe­gen 24 uur lang de baan op met hun snel­heids­me­ter, in ano­nie­me wa­gens. In Lim­burg heb­ben de vol­gen­de po­li­tie­zo­nes hun deel­na­me al be­ves­tigd: HANO (Ha­mont-Achel/ Neer­pelt/Over­pelt), Heus­denZol­der, La­na­ken-Maasmechelen en Lim­burg Re­gio Hoofd­stad. De flits­ma­ra­thon is al aan de acht­ste edi­tie toe. De Eu­ro­pe­se po­li­tie­or­ga­ni­sa­tie TISPOL, me­de-ini­ti­a­tief­ne­mer van de ac­tie, wil dat de deel­ne­men­de lan­den de­ze keer de

De vei­lig­heid van on­ze men­sen krijgt voor­rang. Sinds de aan­sla­gen zijn we ex­tra voor­zich­tig

Fe­de­ra­le po­li­tie

flits­lo­ca­ties be­kend­ma­ken. Toch gaat Bel­gië daar niet op in. “De vei­lig­heid van on­ze men­sen krijgt voor­rang. Sinds de aan­sla­gen in Brussel zijn we ex­tra voor­zich­tig”, zeg­gen ze bij de fe­de­ra­le po­li­tie. De ac­tie duurt tot don­der­dag­och­tend 6 uur.

FO­TO BEL­GA

Ook een aan­tal Limburgse po­li­tie­korp­sen doet mee met de flits­ma­ra­thon die mor­gen­och­tend be­gint.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.