Zelfs hoog­zwan­ge­re ma­ma kam­peert

Het Belang van Limburg - - Uit Uw Gemeente -

LUM­MEN - Aan vrije ba­sis­school ’t Klin­ker­tje in Linkhout heb­ben zon­dag­nacht en­ke­le ou­ders ge­kam­peerd. Zon­dag rond 18 uur dook de eer­ste kam­peer­der op. Daar­na ging het erg snel. Rond 20 uur wa­ren er 15 kam­peer­ders voor 15 plaat­sen. Maan­dag­och­tend meld­den zich nog twee ou­ders, maar zij be­land­den op de wacht­lijst.

Het was de eer­ste keer dat er aan de school werd ge­kam­peerd. Pa­pa San­der Hoogs­tijns was zon­dag­avond om 19 uur ter plaat­se. “Voor de jong­ste kleu­ters wa­ren er 24 plaat­sen, maar ne­gen plaat­sen wa­ren al be­zet door kleu­ters die al een broer of zus op school heb­ben. Er ble­ven dus nog 15 plaat­sen over. Rond 20 uur zon­dag­avond wa­ren die al­le­maal ge­re­ser­veerd door kam­peer­ders. Toch is ie­mand ’s nachts naar huis ge­gaan, het was echt heel koud. Om 6 uur maan­dag­och­tend stond die er weer. Zijn plaats was ge­luk­kig nog niet in­ge­pikt. De veer­tien an­de­ren zijn de he­le nacht ge­ble­ven. We heb­ben het ge­zel­lig ge­maakt bij een vuur­korf. Som­mi­gen slie­pen in hun au­to ter­wijl an­de­ren de wacht hiel­den.” Som­mi­ge kam­peer­ders wer­den ook af­ge­lost door fa­mi­lie­le­den. “Zelf ben ik om 2.30 uur af­ge­lost door mijn va­der, die zelf om 6 uur werd af­ge­lost door mijn vrouw”, zegt Hoogs­tijns. “Zij moet bin­nen twee we­ken be­val­len, maar ze wou toch ook haar steen­tje bij­dra­gen.” De di­rec­teur van ’t Klin­ker­tje ont­ving de ou­ders maan­dag om 8 uur. Hij bood zijn ex­cu­ses aan en zorg­de voor kof­fie en kof­fie­koe­ken. De vijf­tien ou­ders die ge­kam­peerd had­den, wa­ren ze­ker van hun plaats­je. Twee ou­ders die pas maan­dag om 8 uur toe­kwa­men, staan op de wacht­lijst.

FO­TO HBVL

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.