Dan­te Van­zeir slaat toe in bles­su­re­tijd

Het Belang van Limburg - - Sport -

Geen twee zon­der drie. De Genk­se be­lof­ten stoot­ten gis­te­ren voor het der­de jaar op rij door naar de be­ker­fi­na­le. Held van de avond werd Dan­te Van­zeir, die in mi­nuut 92 toe­sloeg met een ver­woes­ten­de uit­haal. Ge­rech­tig­heid ge­schied, want de be­zoe­kers kwa­men am­per in het stuk voor. Finale op 12 mei, in en te­gen Club Brugge dat met 1-2 ging win­nen in Anderlecht.

Van­zeir voor­kwam met zijn la­te win­ning goal een mo­ge­lij­ke Luik­se hold-up van­af de pe­nal­ty­stip. Met uit­zon­de­ring van een ge­lijkop­gaand vier­de kwar­tier, do­mi­neer­den de Gen­kies im­mers de wed­strijd. Bij el­ke bal in de rug van de be­zoe­ken­de de­fen­sie ging alarm­fa­se rood af. Al­leen had­den Van­zeir en Ben­son hun vi­zier slecht af­ge­steld. Ook op stan- daar­d­si­tu­a­ties was de Genk­se voor­sprong dicht­bij. Maar een vlucht­schot van Bert­ac­ci­ni spat­te uit­een op de lat en een kop­bal van Ade­woye zoef­de over. De Rou­ches stel­den daar en­kel een schot van Wilmots op de paal te­gen­over. Na rust zak­te het spel­peil tij­de­lijk. Maar hal­ver­we­ge de twee­de helft pak­te de thuis­ploeg de draad weer op. Po­gin­gen van Bert­ac­ci­ni, Van­zeir, Ze­bli en Sa­bak de­den de wan­hoop ech­ter al­leen maar toe­ne­men. Een straf­schop­penepi­loog leek on­ver­mij­de­lijk. Maar dan toon­de Van­zeir zijn neus voor goals. “Oef ”, slaak­te de match­win­naar een zucht van ver­lich­ting. “Dit had vroe­ger mo­gen ge­beu­ren. Maar we zit­ten in de finale en dat is wat telt. Dit vraagt om een feest­je.”

KRC GENK: DOEL­PUNT: TOESCHOUWERS:

FO­TO JEFFREY GAENS

De Genk­se be­lof­ten vie­ren uit­bun­dig feest met hun ach­ter­ban.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.