Sei­zoen Bats­hu­ayi ge­daan, WK blijft haal­baar

Het Belang van Limburg - - Sport -

Eerst het slech­te nieuws: het sei­zoen bij Dortmund zit er­op voor Mi­chy Bats­hu­ayi. Het goe­de nieuws is dat deel­na­me aan het WK met de Ro­de Dui­vels wel­licht niet in ge­vaar komt. Er wacht hem een re­va­li­da­tie van vier tot zes we­ken, waar­door hij in the­o­rie net op tijd fit is om mee te gaan naar Rus­land.

“Mi­chy Bats­hu­ayi heeft een en­kel­bles­su­re op­ge­lo­pen in de der­by te­gen Schalke 04 en zal waar­schijn­lijk de rest van het sei­zoen uit­ge­scha­keld zijn. Er is nog wel een kans dat hij met de Bel­gi­sche na­ti­o­na­le ploeg kan deel­ne­men aan het WK.” Borus­sia Dortmund schep­te 24 uur na het uit­val­len van Bats­hu­ayi met een tweet dui­de­lijk­heid over de ernst van zijn bles­su­re. “Mi­chy on­der­ging maan­dag nog een scan en daar­uit bleek dat er scha­de is aan de li­ga­men­ten van de en­kel”, zegt Kris Van Crom­brug­ge, dok­ter van de na­ti­o­na­le ploeg. “De re­va­li­da­tie zal zo’n vier tot zes we­ken in be­slag ne­men, waar­door deel­na­me aan het WK in the­o­rie haal­baar is. Al zal hij dan wel nog met een ge­brek aan wed­strijd­rit­me zit­ten. Maar er zijn ook nog drie oe­fen­wed­strij­den waar­in hij wat rit­me kan op­doen.” Bats­hu­ayi is nu con­trac­tu­eel ver­plicht om te­rug te ke­ren naar zijn moe­der­club Chel­sea om daar te re­va­li­de­ren. “Maar wij ho­pen met de club een ak­koord te vin­den om hem zo snel mo­ge­lijk naar Bel­gië te krij­gen zo­dat wij hem hier kun­nen klaar­sto­men voor het WK.”

Ge­meng­de ge­voe­lens

De spits zelf zat met ge­meng­de ge­voe­lens. Op­ge­lucht om­dat het geen breuk is en WK-deel­na­me nog steeds tot de mo­ge­lijk­he­den be­hoort. Maar ook triest dat hij niet meer in ac­tie kan ko­men voor zijn club. “Dit is geen goed nieuws”, post­te hij op Twit­ter. “Mijn sei­zoen zit er wel­licht op en ik zal Dortmund niet kun­nen te­rug­be­ta­len voor het ver­trou­wen dat ze in mij had­den.” Met de­ze bles­su­re komt er een ab­rupt ein­de aan het suc­ces­vol­le ver­haal van Bats­hu­ayi bij de Borus­sen. Want in het huur­con­tract is geen aan­koop­op­tie op­ge­no­men om­dat Chel­sea op de lan­ge ter­mijn nog ge­looft in on­ze land­ge­noot. Bats­hu­ayi wordt sinds ja­nu­a­ri door Chel­sea uit­ge­leend aan Dortmund. In veer­tien wed­strij­den scoor­de hij ne­gen keer. Bats­hu­ayi had zich met zijn ster­ke pres­ta­ties bij Dortmund op­ge­wor­pen tot spits num­mer twee van de Ro­de Dui­vels ach­ter Ro­me­lu Lu­kaku.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.