Ober krijgt 30 maan­den voor dea­len van­uit ca­fé

Het Belang van Limburg - - UIT UW GEMEENTE -

Een 59-ja­ri­ge Trui­e­naar is gis­te­ren ver­oor­deeld tot 30 maan­den cel voor het dea­len van co­ca­ï­ne, ben­de­vor­ming en wit­was. De man re­gel­de zijn zaak­jes van­uit een ho­re­ca­zaak in het cen­trum van Sint-Trui­den. Hij was er ac­tief als ober en scha­kel­de een keu­ken­hulp (29) in als koe­rier. Die kreeg 150 uur werk­straf. De rech­ter leg­de een 29-ja­ri­ge Gen­ke­naar die de drugs le­ver­de 20 maan­den cel op, waar­van 14 met uit­stel.

De vijf­ti­ger was tus­sen ja­nu­a­ri 2011 en no­vem­ber 2015 ac­tief als dea­ler. In die pe­ri­o­de stort­te hij re­gel­ma­tig klei­ne som­men geld op zijn re­ke­ning die af­kom­stig wa­ren van de drugs­ver­koop. Het ging in to­taal om 234.100 eu­ro, die hij via de stor­tin­gen pro­beer­de wit te was­sen. Zelf claim­de de man dat de som­men af­kom­stig wa­ren van zwart­werk in de ho­re­ca, maar dat wuif­de de rech­ter weg. De man was eer­der al in aan­ra­king ge­ko­men met jus­ti­tie voor drugs­de­lic­ten.

Het trio is ook ver­oor­deeld voor ben­de­vor­ming. Zo kreeg de ober van­af ja­nu­a­ri 2015 hulp van een 29-ja­ri­ge Trui­e­naar. Die had de taak om de drugs bij klan­ten af te le­ve­ren. De co­ca­ï­ne was af­kom­stig van een Gen­ke­naar, even­eens geen on­be­ken­de van het ge­recht. Een huis­zoe­king bij hem le­ver­de ook nog eens tien­tal­len il­le­ga­le mu­ni­tie­pa­tro­nen en een boks­beu­gel op. Zijn goed­je is ver­beurd­ver­klaard, net als 31.200 eu­ro. Voor 14 van zijn 20 maan­den cel is uit­stel ver­leend. Voor­waar­de is wel dat hij zijn stu­dies rech­ten vol­tooit. “Hij heeft zijn le­ven in­tus­sen een to­taal an­de­re wen­ding ge­ge­ven”, be­na­drukt zijn ad­vo­caat Luk Del­brou­ck. De ober ziet ook nog een be­drag van 126.000 eu­ro ver­beurd­ver­klaard.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.