Mi­chael Jack­son zoop zes fles­sen per dag

Het Nieuwsblad - - BUITENLAND -

Pop­ster Mi­chael Jack­son (foto) dronk de laat­ste maan­den van zijn le­ven da­ge­lijks zes fles­sen wijn. Dat zegt zijn goeie vriend Mark Les­ter bij de start van het pro­ces te­gen con­cer­t­or­ga­ni­sa­tor AEG Li­ve. De fa­mi­lie Jack­son eist 30 mil­jard eu­ro van AEG Li­ve om­dat het be­drijf dok­ter Con­rad Mur­ray in­huur­de om de king of pop op te lap­pen voor de con­cert­tour This is it. Het pro­ces draait rond twee vra­gen. Heeft con­cer­t­or­ga­ni­sa­tor AEG Li­ve schuld aan Jack­sons dood? En als de ar­tiest nog had ge­leefd, hoe­veel geld had hij dan kun­nen ver­die­nen? De af­ge­lo­pen we­ken werd de ju­ry sa­men­ge­steld en de vol­gen­de maan­den zul­len hon­der­den ge­tui­gen de­fi­le­ren.

Ver­slaafd aan al­co­hol

Vol­gens boe­zem­vriend Mark Les­ter was Michaël Jack­son de laat­ste maan­den van zijn le­ven ho­pe­loos aan de drank. ‘Aan­van­ke­lijk dronk hij een paar gla­zen wijn om in slaap te ge­ra­ken, maar het liep com­pleet uit de hand. Tij­dens een pers­con­fe­ren­tie in maart 2009 viel hij in kat­zwijm. We kre­gen hem nog net nuch­ter ge­noeg om een paar zin­ni­ge woor­den te zeg­gen.’ Twee maan­den la­ter over­leed Jack­son aan een over­do­sis me­di­cij­nen.’Om­dat AEG Li­ve hem on­der druk zet­te en een on­be­trouw­ba­re dok­ter in­huur­de’, zegt zijn 82-ja­ri­ge moe­der Catherine. De man die Jack­son een over­do­sis pro­po­fol gaf, was dok­ter Con­rad Mur­ray. Hij werd tot vier jaar cel ver­oor­deeld, maar blijft zijn on­schuld staan­de hou­den.

Foto: Photo News

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.