Luis­ter niet naar Bart Mad­dens

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

Hij mag dan wel de hui­side­o­loog van uw par­tij zijn, maar wat Bart Mad­dens met­een na de ver­kie­zings­over­win­ning kwam ver­tel­len, daar zakt mijn broek van af. Hij raad­de u ei­gen­lijk aan niet eens aan een for­ma­tie te be­gin­nen, om­dat u die toch niet kon win­nen. U zou zo­veel wa­ter bij de wijn moe­ten doen, dat het niet eens de moei­te zou zijn. Als het bij u, zo­als bij Mad­dens, over ‘al­les of niets’ gaat, dan moet ik u in­der­daad te­leur­stel­len. Dan zal het niets wor­den. En­kel wie meer dan de helft van de stem­men haalt, zou zijn wil he­le­maal kun­nen door­druk­ken. In the­o­rie al­thans, want ook de re­a­li­teit kan een taaie co­a­li­tie­part­ner zijn. Maar in dit land, net zo­als in zo veel an­de­re lan­den, mik­ken we al­tijd weer er­gens in het mid­den. Hoe kleur­loos dat is, zal voor een groot stuk af­han­gen van uw on­der­han­de­lings­ta­lent. Het is niet de ge­woon­te van an­de­re par­tij­en om de gro­te overwinnaar al­les te ge­ven wat hij maar vraagt. Ook zij ver­te­gen­woor­di­gen kie­zers, die ze naar best ver­mo­gen moe­ten ver­de­di­gen. Daar­uit moet u een meer­der­heid dis­til­le­ren, bij voor­keur met een krach­tig pro­gram­ma. En daar is niets on­eer­baars aan. In­te­gen­deel, het is de es­sen­tie van het man­daat dat u zon­dag­avond kreeg. Het al­ter­na­tief is de bun­ker­men­ta­li­teit van het ei­gen gro­te ge­lijk en de ei­gen gro­te ver­on­ge­lijkt­heid. Dat leidt ner­gens naar, ten­zij bij de an­de­re par­tij­en tot het be­sef dat der­tig pro­cent op het ein­de van de rit ook maar der­tig pro­cent is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.