Ver­mae­len schuift naar back: ‘Niet mijn fa­vo­rie­te po­si­tie’

Het Nieuwsblad - - SPORTWERELD -

Tho­mas Ver­mae­len stond in het oe­fen­par­tij­tje links­ach­ter en de kans is heel groot dat de ver­de­di­ger van Ar­sen­al daar mor­gen­avond te­gen Zwe­den ook zal staan. ‘Ie­der­een weet dat links­ach­ter niet mijn fa­vo­rie­te plaats is’, al­dus Ver­mae­len, met zijn 28 jaar de op Da­niel Van Buy­ten (36) na oud­ste spe­ler in de­ze se­lec­tie. ‘Maar in de se­lec­tie zit­ten so­wie­so niet veel flank­ver­de­di­gers. Al­leen Van­den Bor­re speelt in zijn club op een back­po­si­tie. Ik ben voor­al blij dat ik kan spe­len, maar hoef niet weg te ste­ken dat ik lie­ver cen­traal speel. Daar zijn de plaats­jes het duurst, met ook nog Lom­baerts, Ver­tong­hen en Al­der­wei­reld als con­cur­ren­ten.’ Ver­mae­len be­schouwt het niet als een vin­ger­wij­zing na­dat maan­dag te­gen Luxem­burg zijn recht­streek­se te­gen­stre­ver Joa­chim kon sco­ren. ‘Ie­der­een fo­cust op dat doel­punt, maar er wa­ren ook po­si­tie­ve pun­ten. Ik voel­de me fy­siek niet slecht. Ik heb wel rit­me no­dig en daar­om moet ik wed­strij­den spe­len. In top­vorm ben ik nog niet, maar fy­siek ben ik in or­de. Zo’nWKspe­len kan veel din­gen ver­an­de­ren. De druk is even groot als bij je club, maar het na­ti­o­na­le ge­voel is niet he­le­maal het­zelf­de. Nu krijg je meer mee. Fa­mi­lie­le­den die fo­to’s door­stu­ren en al­les in­ten­sief vol­gen. Dat is toch wat an­ders.’ Mor­gen­avond ont­moet Ver­mae­len ook Kim Käll­ström, die was het af­ge­lo­pen half jaar een ploeg­maat van hem bij Ar­sen­al.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.