Bond clasht met Wilmots over Sci­fo

Aan­stel­ling be­lofte­coach leidt tot nieuw con­flict

Het Nieuwsblad - - FRONT PAGE -

Er lijkt maar geen ein­de te ko­men aan het ge­ru­zie bij de Bel­gi­sche Voet­bal­bond. Na de op­schud­ding over het ont­slag van ge­we­zen top­ref Frank De­bleec­ke­re, eer­der de­ze week, is er nu een nieuw con­flict in de maak, dit­maal met Marc Wilmots in de hoofd­rol. De bonds­coach, die de­ze week in on­ze krant nog op­riep tot een­heid, wil ab­so­luut En­zo Sci­fo aan­stel­len als nieu­we be­lofte­coach. Wilmots meent dat hij con­trac­tu­eel het recht heeft een ver­van­ger te kie­zen voor Johan Wa­lem, die trai­ner werd bij KV Kort­rijk. Maar bij de Bond den­ken ze daar an­ders over. Daar wil men een trai­ner die bei­de lands­ta­len be­heerst, in de plaats van Sci­fo, die al­leen Frans spreekt. De dis­cus­sie met Wilmots draait niet al­leen om Sci­fo, het gaat ook om wie mag be­slis­sen wie de be­lof­ten traint. In het con­tract van Wilmots staat dat hij de ‘su­per­vi­sie over de aan­stel­ling van de staf van de U18, U19 en U21 heeft’. Wilmots ziet daar­in de be­ves­ti­ging dat hij zelf mag kie­zen, de Voet­bal­bond in­ter­pre­teert ‘su­per­vi­se­ren’ dan weer als ‘ad­vi­se­ren’. Vol­gen­de en­de dins­dag­dag staat een ver­ga­de­de­ring op de agen­da en­da om een uit­we­geg te zoe­ken en uit het con­flict. on­flict.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.