Vak­bond wil ha­ven plat­leg­gen

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

Veel vak­bonds­lei­ders zijn nog op va­kan­tie, maar Rob Ur­bain, lei­der van de Lim­burg­se al­ge­me­ne cen­tra­le van het ABVV, dreig­de gis­te­ren al met een ‘he­te herfst’ en ac­ties in de ha­ven. ‘De tax shift maakt op­nieuw dui­de­lijk dat de­ze re­ge­ring hard is voor wie werkt en voor de werk­lo­zen. Daar­om zijn meer dan ooit har­de ac­ties no­dig’, zo zei Rob Ur­bain op TV Lim­burg. ‘Dat wil niet zeg­gen dat we men­sen gaan te­gen­hou­den die naar hun werk gaan. Maar we kun­nen de ha­ven van Ant­wer­pen eens blok­ke­ren. Of het vrachtvervoer vi­se­ren. En dan kij­ken of de re­ge­ring be­reid is te luis­te­ren naar de mid­del­ho­ge en de la­ge in­ko- mens en de werk­lo­zen en zie­ken.’ ‘Na de sta­king en be­to­ging vo­rig jaar is er on­e­nig­heid ont­staan bij de vak­bon­den’, zei Ur­bain nog. ‘Vol­gens mij had­den we moe­ten door­gaan met de har­de ac­ties.’

De Ant­werp­se Al­ge­meen se­cre­ta­ris van ABVV Dirk Schoe­ters zei dat de re­ge­ring in­der­daad weer ca­deaus heeft ge­ge­ven aan de ver­mo­gen­den en de ge­wo­ne man aan­pakt. ‘So­wie­so is er de al lang aan­ge­kon­dig­de al­ge­me­ne be­to­ging op 7 ok­to­ber’, zegt Schoe­ters. ‘Na de va­kan­tie zul­len we op een de­mo­cra­ti­sche ma­nier na­gaan hoe we nog kracht­da­dig kun­nen re­a­ge­ren.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.