Sche­pen helpt po­li­tie om in­bre­kers te klis­sen

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

Jeremie Va­neeck­hout (fo­to), sche­pen van jeugd in An­ze­gem en na­ti­o­naal on­der­voor­zit­ter van Groen, heeft de po­li­tie ge­hol­pen drie in­bre­kers te vat­ten, door ze te ach­ter­vol­gen. ‘Er werd al voor de der­de keer in­ge­bro­ken in het lo­kaal van de Chi­ro, KLJ en KAJ’ zegt hij. ‘De Chi­ro­lei­der bel­de me, maar toen ik ter plek­ke kwam wa­ren de vo­gels al ge­vlo­gen. Een buur­vrouw gaf een be­schrij­ving aan de po­li­tie. Toen die in de buurt op zoek wa­ren, pas­seer­den de drie in­bre­kers weer aan het jeugd­lo­kaal. De da­me ver­wit­tig­de me en ik ach­ter­volg­de de jon­ge­man­nen’ zegt Va­neeck­hout. ‘Ze wil­den me kwijt­ra­ken en be­gon­nen te lo­pen, maar los­la­ten was geen op­tie voor me. Al wan­de­lend en lo­pend hield ik de po­li­tie op de hoog­te van waar we wa­ren, en na twee ki­lo­me­ter kon­den ze de drie ar­res­te­ren. Twee van hen wa­ren nog min­der­ja­rig. De buit be­droeg wat al­co­hol en een paar zak­jes chips.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.