Wie heeft de­fi­bril­la­tor van Be­ke ge­sto­len?

Het Nieuwsblad - - POLITIEK -

Am­per twee maan­den ge­le­den n pak­te CD&Vvoor­zit­ter Wou­ter Be­ke trots uit met een n open­ba­re de­fi­bril­la­tor­fib ill t aan zijn par­tij­bu­reau in de Wet­straat. Het gloed­nieu­we ap­pa­raat – waar­mee je snel elek­tri­sche schok­ken kan toe­die­nen aan men­sen die plots ge­trof­fen wor­den door een hart­fa­len – hing open en bloot aan de in­gang van het ge­bouw zo­dat ie­der­een er ge­bruik van kon ma­ken. Een slech­te keu­ze, blijkt nu. Een dief sloop er in de nacht van woens­dag op don­der­dag mee weg (fo­to). Be­ke deed op Twit­ter nog een laat­ste op­roep om het toe­stel te­rug te bren­gen: ‘Het toe­stel is waar- de­vol om men­sen­le­vens te red­den, niet als buit van dief­stal. Breng te­rug aub.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.