‘Je kan men­sen in­for­me­ren, maar niet for­ce­ren’

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

dat nog eens de aan­dacht wordt ge­ves­tigd op die mo­ge­lijk­he­den. Maar vaak hel­pen ook al art­sen, scho­len en hulp­ver­le­ners ge­zin­nen wegwijs in dit aan­bod. Moet de over­heid zich daar dan in men­gen? Ik denk niet dat wij men­sen kun­nen zeg­gen wel­ke hulp ze op welk mo­ment moe­ten aan­ne­men. Je kan men­sen in­for­me­ren, maar niet for­ce­ren tot hulp zoe­ken. Dit is ook een ge­deel­de ver­ant­woor­de­lijk­heid: de om­ge­ving staat dich­ter, zij zien be­ter wan­neer de druk te groot wordt.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.