39 sla­ven be­vrijd uit han­den van Lich­tend Pad

Het Nieuwsblad - - BUITENLAND -

Het Pe­ru­vi­aan­se le­ger heeft 39 ge­van­ge­nen be­vrijd uit de han­den van de re­bel­len­be­we­ging Lich­tend Pad. De ge­van­ge­nen, on­der wie 26 kin­de­ren, wer­den ge­dwon­gen om als sla­ven op co­caplan­ta­ges te wer­ken, som­mi­gen zelfs ruim der­tig jaar. De red­dings­ope­ra­tie kwam er na­dat een van de ‘sla­ven’ een maand ge­le­den wist te ont­snap­pen en het le­ger de weg naar de plan­ta­ges kon wij­zen. Zo’n 120 sol­da­ten en vier he­li­kop­ters brach­ten de ge­van­ge­nen in vei­lig­heid. De slacht­of­fers wer­den vast­ge­hou­den door een van de laat­ste bol­wer­ken van de ooit mach­ti­ge link­se re­bel­len­be­we­ging. Bij ge­vech­ten tus­sen gu­er­ril­la­strij­ders en het le­ger kwa­men tus­sen 1980 en 2000 bij­na 70.000 men­sen om.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.