Geld­schie­ter bom­aan­sla­gen Mum­bai ge­ëxe­cu­teerd

Het Nieuwsblad - - BUITENLAND -

Yak­ub Me­mon, een van de ver­ant­woor­de­lij­ken voor de bloe­di­ge bom­aan­sla­gen in de In­di­a­se stad Mum­bai in 1993, is ge­ëxe­cu­teerd. Me­mon werd op­ge­han­gen in een ge­van­ge­nis in de stad Nag­pur, in het cen­trum van In­dia. Op 12 maart 1993 von­den bom­aan­sla­gen plaats op der­tien plek­ken in Mum­bai. On­der meer het beurs­ge­bouw, ho­tels en markt­plaat­sen wer­den ge­trof­fen. De aan­sla­gen kost­ten 257 men­sen het le­ven. Het gaat om de do­de­lijk­ste aan­slag in de ge­schie­de­nis van In­dia. De recht­bank ver­oor­deel­de Yu­kab Me­mon in 2007 tot de dood­straf. Hij zou al­les ge­fi­nan­cierd heb­ben.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.