Anthue­nis pe­ter van fan­dag An­der­lecht én in re­vie­w­com­mis­sie

Het Nieuwsblad - - SPORTWERELD -

Ai­mé Anthue­nis (fo­to) is van­daag pe­ter van de fan­dag van An­der­lecht. Op zich niet mer­k­waar­dig door zijn ver­le­den bij de club, maar wel op­val­lend om­dat de ex-bonds­coach in de re­vie­w­com­mis­sie gaat ze­te­len, een in­stan­tie die op ba­sis van tv-beel­den spe­lers kan be­straf­fen voor over­tre­din­gen die de scheids­rech­ter niet op­merk­te. Moet je er in zo’n or­gaan niet al­les aan doen om neu­traal te blij­ven? ‘Ach, zo kan je de ob­jec­ti­vi­teit van ie­der­een in vraag stel­len’, zegt Lud­wig Sney­ers, voor­zit­ter van de Pro Le­a­gue. ‘Bij Anthue­nis zal geen en­ke­le club zich sto­ren aan de link met An­der­lecht. Sim­pel­weg om­dat hij is voor­ge­dra­gen door al­le clubs. Als bonds­coach be­wees hij al dat hij zich bo­ven het club­be­lang kan plaat­sen.’ Ook bij de rol van Anthue­nis als ana­list in Sta­di­on kan je vra­gen stel­len. Het kan zijn dat hij op zon­dag­avond op tv al fa­ses moet be­oor­de­len die een dag la­ter in de re­vie­w­com­mis­sie aan bod ko­men. Sney­ers: ‘Elk lid van de re­vie­w­com­mis­sie is ti­tu­la­ris voor één wed­strijd. Ai­mé zal nooit dis­cu­ta­be­le fa­ses be­spre­ken van de wed­strijd waar­van hij ti­tu­la­ris is.’ Voor­lo­pig ze­telt Anthue­nis zelfs nog niet in de re­vie­w­com­mis­sie. ‘Ik ben ge­vraagd en wil dat graag doen, maar al­les moet nog af­ge­rond wor­den.’

Fo­to: blg

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.